ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Better Life
Τίτλος : Καλύτερη Ζωή
Εκδότης : Κωνσταντίνος Πετσίνης
Κυκλοφορία : Κάθε τρείς μήνες:
Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο
ΤΙΜΗ τεύχους 1,75 ευρώ. Ετήσια συνδρομή 7 ευρώ για την Ελλάδα και 12 ευρώ για το εξωτερικό
.
Διαστάσεις : 28x21 cm
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κυπρίων Αγωνιστών 7-15126 Μαρούσι, Τηλ:2108102355, Κιν:6977215184, Fax:2108102355
web site: www.betterlife-magazine.com/gr/