Αξιολογίστε το βάρος σας
Οι διαιτολόγοι χρησιμοποιούν το δείκτη σωματικού βάρους ή αλλιώς body mass index (BMI) ως δείκτη μέτρησης της παχυσαρκίας. Ισχύει για άνδρες και γυναίκες. Για τον υπολογίσμό του ΒΜΙ διαιρούμε το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο το ύψους (σε μέτρα).

Για να υπολογίσετε το δείκτη σωματικού βάρους σας μέσα από το site μας, επιλέξτε το ύψος από το μενού, πληκτρολογείστε το βάρος σας στο ανάλογο πεδίο και πατήστε το πλήκτρο Υπολογισμός. Στη συνέχεια αξιολογίστε το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Το βάρος σας είναι :
Το ύψος σας είναι:
Αποτελέσμα
Θηλυκά
ΒΜΙ
Αρσενικά
18,5 - 23,5
Κανονικό
19,5 - 24,9
23,6 - 28,6
1ος Βαθμός παχυσαρκίας
25 - 29,9
28,7 - 40
2ος Βαθμός παχυσαρκίας
30 - 40
> 40
3ος Βαθμός παχυσαρκίας
> 40


Προηγούμενη σελίδα
| Κεντρική σελίδα | Κατάλογος