Νερό
Η συνολική κατανάλωση νερού αυξάνει παγκοσμίως κάθε χρόνο κατά 2,5%, δηλαδή περίπου με ρυθμό διπλάσιο από εκείνον με τον οποίο αυξάνεται ο πληθυσμός. Τα επόμενα χρόνια, 27 χώρες "θα διψάσουν". Όλες, εκτός από τρεις, βρίσκονται στη Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία. Ο πλανήτης μας φαίνεται γαλάζιος από μακριά, αλλά μόνο το 3% της υδάτινης ποσότητας που σκεπάζει την επιφάνεια της Γης είναι κατάλληλο για να συντηρήσει τη ζωή. Το υπόλοιπο 97% είναι αλμυρό.
Η βροχή αυτή ξεραίνει τα φυτά, σκοτώνει τους οργανισμούς στο έδαφος και το νερό και διαβρώνει κτίρια και μνημεία, που για αιώνες είχαν αντισταθεί στο χρόνο. Η όξινη βροχή περιέχει θειικό και νιτρικό οξύ, που παράγονται στην ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και την αμμωνία. Οι ρύποι μεταφέρονται σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων πριν πέσουν στο έδαφος μαζί με το νερό υπό μορφή όξινης βροχής.
Αποτέλεσμα, η ζωή στο έδαφος και στο νερό γίνεται φτωχότερη, η παραγωγικότητα των δασών μειώνεται (οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Σουηδία, η Γερμανία και η Φινλανδία). Στην Ελλάδα, μολονότι οι εκπομπές διοξειδίου του θείου είναι υψηλές, η σύσταση του εδάφους, οι άνεμοι και το ανάγλυφο συντελούν ώστε η όξινη βροχή να μη γίνεται τόσο επικίνδυνη.

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα